Kilpailujen ja arvontojen säännöt

 1. Järjestäjä
  Kilpailuiden ja arvontojen järjestäjä on Bobbi (Emilis Oy). Mikään järjestetyistä kilpailuista tai arvonnoista ei ole millään tavoin Facebookin järjestämä tai tukema.
 2. Kilpailuaika
  Kilpailun tai arvonnan aika määritellään aina erikseen kyseisessä päivityksessä tai sivulla. Kilpailuajan päättymisen jälkeisiä osallistumisia ei hyväksytä mukaan kilpailuun/arvontaan.
 3. Voittajien valinta
  Bobbi pidättää itsellään oikeuden valita tai arpoa voittajan julkaisussa määritellyllä tavalla. Mikäli voittaja kieltäytyy palkinnosta tai voittajaan ei saada yhteyttä 7 vrk kuluessa, arvotaan hänen tilalleen uusi voittaja. 
 4. Palkinnot
  Palkinnot määritellään erikseen julkaisussa. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi.
 5. Henkilötietojen ja kampanja-aineiston käsittely
  Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, pl. lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta. Bobbi voi käyttää lähetettyjä materiaaleja markkinoinnissaan ja julkaista voittajan etunimen ja paikkakunnan sosiaalisessa mediassa tai Bobbin -sivustolla.
 6. Järjestäjän vastuunrajoitus
  Bobbi ei vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista, tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta kilpailuun.
 7. Väärinkäytökset
  Bobbi pidättää oikeuden mitätöidä ilman ilmoitusta kaikki sellaiset osallistumiset, joissa on käytetty kiellettyjä keinoja, kuten annettu tahallisesti vääriä tai virheellisiä tietoja, tietoturvaväärinkäytökset tai koneelliset osallistumiset tai muut vastaavat väärinkäytöksiksi luettavat osallistumistavat.

Kaikki kampanjaan osallistuvat sitoutuvat ilman erillistä hyväksyntää noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.